Zajęcia z arteterapii

Pojęcie arteterapia pochodzi od słów: ,,ars”- sztuka i ,,terapeuein”- leczenie. Czyli terapia przez sztukę.
Terapia plastyczna-  jest to najbardziej powszechna forma terapii, w której stosuje się szereg różnorodnych technik z grafiki, malarstwa, rzeźby. Terapia plastyczna jest jednym ze sposobów wspomagających wszechstronnych rozwój dziecka. Daje radość tworzenia, dotykania, manipulowania, wielozmysłowego poznawania świata. Pozwala dziecku tworzyć. Nasi wychowankowie wprowadzane mają różnorodne techniki. Malują za pomocą różnych narzędzi i materiałów. Narzędziami malarskimi oprócz tradycyjnego pędzla są nasze dłonie, palce, gąbki, kłębki włóczki, tkanina, piórka, patyki. Malujemy farbami plakatowymi, akwarelami, farbami do tkanin, do szkła, tuszami na różnych powierzchniach czy to papier o różnej wielkości i fakturze czy drewno, styropian, folia itp. Do rysowania wykorzystujemy z naszymi uczniami kredki, pastele, kreda, węgiel, świeczkę, spraj a nawet palce, patyki do rysowania na piasku czy też w materiale sypkim. Dzieci pracują z gliną gotowe wyroby wypalamy w naszych piecykach przenośnych. Modelujemy z mas przekształcalnych, mokrego piasku, śniegu. Do naszych prac wykorzystujemy materiały przyrodnicze, gips, wosk, papier, drut, drewno itp. Są tez zajęcia z bibułkarstwa, stemplowania, nawlekania, wydzierania, wycinania. Nie sposób wymienić wszystkich technik które są wykorzystywane w ramach terapii plastycznej zależy to od kreatywności nauczyciela. Nasi nauczyciele by urozmaicić i wzbogacić swoją wiedzę podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach i warsztatach plastyczno-technicznych, ceramiki, bibułkarstwa, wikliniarstwa.
zobacz więcej.
W Ośrodku realizowany jest również inny obszar działań arteterapii a mianowicie teatroterapia przy współudziale artystów ze Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii "ART-RE" z Krakowa którzy regularnie przyjeżdżają do naszych dzieci z bogatym repertuarem. Jest to teatrzyk interaktywny który wciąga dzieci do aktywnego uczestnictwa w barwnym przedstawieniu. Dzieci są bardzo podekscytowane tym że mogą być aktorami i grać razem z nimi wspaniałe przedstawienie
zobacz więcej.⇒
Zajęcia z arteterapii pomagają naszym wychowankom lepiej poczuć i odczuwać ciało, wzmacniać koordynację ruchową, kształtować orientację przestrzenną. Zdobywanie nowych umiejętności poprzez różne formy terapii daje możliwość wielozmysłowego odkrywanie świata, wzbogaca życie emocjonalne, kształtuje poczucie estetyki. Aktywne uczestnictwo w arteterapii pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny, motoryczny, poznawczy i społeczny.