REKRUTACJA DO NASZEGO OŚRODKA TRWA CAŁY ROK.

  Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu – 338637744, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.
OREW proponuje szeroką gamę oddziaływań edukacyjnych i kompleksową, bezpłatną rehabilitację. Jest placówką przeznaczoną dla wychowanków od 5 do 25 roku życia.    
             Rekrutacja do OREW-u odbywa się na wniosek rodziców, na podstawie aktualnego orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania do odpowiedniego sposobu kształcenia: t.j. do zajęć rewalidacyjno wychowawczych osoby głęboko upośledzone, do kształcenia specjalnego osoby z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami w wieku objętym obowiązkiem edukacyjnym.


Do pobrania:
Wniosek o przyjęcie do OREW-u