Projekty

1.Projekt „ W ramach programu wsparcia na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej w woj. śląskim”.

W roku 2001 została przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w ramach projektu w kwocie 9000,00 zł . Dotacja przeznaczona została na; Opał
Środki czystości
Lampa „ SOLUX”

2.Projekt „ Program wyrównywania różnic między regionami II ”.

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach projektu czyli” Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania poprzez realizację budowy windy wewnętrznej w Milowieckim Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK”.Kwota dofinansowania z PFRON to 87333,92 zł czyli 60% łącznej kwoty projektu .