Muzykoterapia

Muzykoterapia to dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Zajęcia z muzykoterapii w naszym Ośrodku prowadzi mgr Katarzyna Gonciarczyk. Ukończyła Edukacje Artystyczną specjalność: muzykoterapia. Podnosi swoje kwalifikacje poprzez liczne kursy muzyczne (choreograficzne, taneczne, gry na instrumencie, umuzykalnianie metodą C. Orffa), korzysta również z Metody W. Scherborn. Nasz terapeuta stosuje muzykoterapię aktywną, do której zalicza się oddziaływania angażujące „fizycznie” jak śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja oraz muzykoterapię receptywną, której podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja. Dla efektywności terapii liczy się przede wszystkim sam proces i zaangażowanie uczestników które wyraża się w chętnym uczestnictwie w zajęciach i radosnym oczekiwaniu na nie. Przede wszystkim na śmiechu wychowanków i ożywieniu które towarzyszy na resztę dnia. Muzykoterapia wpływa na samopoczucie, napięcie mięśni, układ krążenia, układ oddechowy, pokarmowy, pozwala na przezwyciężenie barier nieśmiałości, niweluje napięcia emocjonalne, stres, agresję które to utrudniają aktywność. Terapia ta kształtuje umiejętności działania w zespole, rozwija muzykalność ucznia. Wyzwala radość tworzenia poprzez pomoc uczniom w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, stwarza okazję do zabawy.

Zobacz więcej ⇒