Milowieckie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK”

Organem Prowadzącym jest Milowieckie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK'” Stowarzyszenie swą działalność prowadzi od 1996 roku. Założyli je rodzice, widząc potrzebę zapewnienia lepszego rozwoju dla swych dzieci .Stowarzyszeniem kieruje Zarzą na czele,którego stoi Przewodniczący.
Stowarzyszenie współpracuje z Urzędami Gminy z terenu powiatu żywieckiego i cieszyńskiego. Współpracuje również z PCPR w Żywcu i Cieszynie.
Wzbogacając swą działalność w środowisku lokalnym i poza lokalnym współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Milówce i w Świnnej oraz Parafią Rzymsko – Katolicką w Milówce.
Stowarzyszenie wspiera i inicjuje zmiany we wszystkich obszarach i sferach życia społecznego naszych dzieci
WŁADZE STOWARZYSZENIA:
⚫ Zarząd
⚫ Komisja Rewizyjna

Zarząd:
⚫Przewodnicząca Zarządu: Teresa Cepcarz
⚫Członkowie Zarządu:  Jadwiga Chowaniec,
                                           Danuta Byrtus
                                           Małgorzata Rychły
⚫Komisja Rewizyjna:    Urszula Sury
                                           Beata Wolny
                                           Katarzyna Szczotka

Najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zebranie Członków zwoływane co najmniej raz w rok. Raz na 5 lat odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które w glosowaniu tajnym wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną.
REGON: 070780035
NIP: 5531848659
KRS 0000157686

NR KONTA BANK SPÓŁDZIELCZY "ETNO BANK" RADZIECHOWY WIEPRZ O/MILÓWKA

35 8140 1019 0000 0938 2000 0010