TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Wszyscy wychowankowie OREW objęci są terapią logopedyczną. Zajęcia prowadzone są przez logopedę i odbywają się w trybie indywidualnym, gdyż każde dziecko w inny sposób komunikuje się z otoczeniem, inaczej okazuje emocje, posiada różne umiejętności. Dlatego dla każdego dziecka opracowany zostaje indywidualny program terapii, uwzględniając indywidualne potrzeby oraz możliwości psychofizyczne uczniów. Podczas terapii prowadzone są ćwiczenia:
⚫ kształtujące umiejętności komunikacyjne i językowe;
⚫ stymulujące lewą półkulę mózgu; jak również:
⚫ percepcji wzrokowej;
⚫ percepcji słuchowej;
⚫ sprawności motorycznej;
⚫ myślenia;
⚫ pamięci.

Pracując z „naszymi” dziećmi staramy się przede wszystkim kształtować nowe umiejętności komunikacyjne oraz utrwalać te już osiągnięte. Wiemy bowiem, że możliwość porozumiewania się, kontaktu z drugim człowiekiem jest jedną z najistotniejszych wartości w życiu.