Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy „ PROMYK”

OREW „ PROMYK” w Milówce jest niepubliczną specjalistyczną placówką oświatową, prowadzoną przez Milowieckie Stowarzyszenie Na Rzecz Dziec i Młodzieży Niepełnosprawnej „ PROMYK” . Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach.

REGON ; 243052282
WPIS D EWIDENCJI PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH W STAROSTWIE:
Nr 2 – 1 / 99- 03