1% podatku może tak wiele.....

Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Możesz nas wesprzeć przekazując 1% swojego podatku dochodowego. Wypełniając zeznanie podatkowe wpisz nasz numer KRS (numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego). 0000157686 Jeden procent twojego podatku pomoże nam dofinansować działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z upośledzeniem umysłowym.
Milowieckie Stowarzyszenie realizuje zadania, rehabilitacyjne, edukacyjno- wychowawcze, terapeutyczne, rewalidacyjne. Inicjuje i prowadzi różnorodne formy pomocy rodzinom.
Masz wpływ na 1% swojego podatku, który w przeciwnym razie trafi do Skarbu Państwa. Możesz mieć przynajmniej jednoprocentowy wpływ na to, w jaki sposób zostaną wykorzystane pieniądze z Twoich podatków.
TA POMOC NIC NIE KOSZTUJE.!!

Jak możesz jeszcze pomóc?? ... To proste!
Dokonując na rzecz naszego Milowieckiego Stowarzyszenia wpłaty darowizny.
Na nasze konto 35814010190000093820000010
„Etno-Bank”Spółdzielczy
Radziechowy- Wieprz o/ Milówka
Darowiznę można wpłacić na nasze konto bankowe w każdym momencie.
Za udzieloną nam pomoc z całego serca dziękujemy!    
Przewodniczący, Zarząd, dyrektorzy, pracownicy i wychowankowie    
Milowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce