Hipoterapia

Hipoterapia – forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.
Konie stosowane w hipoterapii dobiera się starannie pod kątem pożądanych cech. Muszą one być m.in.: łagodne, posłuszne, o odpowiedniej budowie i wieku. Celami hipoterapii jest m.in.:
- korygowanie postawy ciała,
- regulacja napięcia mięśniowego,
- doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu,
- stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego,
- zwiększenie poczucia własnej wartości,
- zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych,
- działanie motywacyjne

Zobacz więcej ⇒