„Hojność”

Podziel się pięknem dostrzeżonym
W pachnącej swą urodą chwili,
Rozgłaszaj życia dobre strony,
Aby też inni się cieszyli…

Niech twa szlachetność promienieje,
A dobre słowa leczą rany,
Lśniącą jak brylant daj nadzieję
Komuś, kto nie był doceniany…

Rozdawaj ciepłych uczuć perły,
Dziel się muzyką swej radości,
Niech miłość lekiem jest na nerwy
I prognostykiem dla przyszłości…

Bądź sprawcą cudu jakim będzie
To, że w kimś hojność twa obudzi
Zamordowaną prawie wszędzie
Zwykłą,codzienną wiarę w ludzi…

Marcin Urban„Dobroć serca jest tym,
czym ciepło słońca:
ona daje życie.”
Henryk Sienkiewicz
PODZIĘKOWANIA
Dla

Pani BEATY WOJCIECHOWSKIEJ
z firmy MAS Spółka z o.o.

Dziękujemy serdecznie
za przekazaną pomoc finansową,
którą traktujemy jako wyraz Pani dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.


Wychowankowie i Pracownicy OREW „PROMYK” w Milówce

PODZIĘKOWANIA
Dla Pana KRZYSZTOFA ŚWIĘCH
ze Świata Dobrej Książki
za darowiznę
Dziękują serdecznie wychowankowie, zarząd i personel

Najgorętsze podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli którzy przyczynili się do ubogacenia naszego Pikniku Rodzinnego poprzez darowizny rzeczowe, ochoczą pomoc w przygotowaniach, występ artystyczny i pyszny ciepły posiłek. Dziękujemy za wsparcie:

Wolontariuszkom z Gimnazjum JP II z Milówki pod opieka pani mgr Małgorzaty Hutyra

Zespołowi „Hulajniki” z Milówki

Kole Gospodyń Wiejskich ze Zwardonia

Pani Janinie Bronowska  Zakład Piekarniczo - Cukierniczy 

Państwu Halina i Kazimierz Jędrzkiewicz "Hakaj" Firma Handlowo-Usługowa

Pani Joanna Jakubiec-Słowik "Bestwinka" Ferma Drobiu

Piekarnii GS Samopomoc Chłopska

Panu Edwardowi Tabacarz Sklep mięso – wędliny

Pani Mieczysławie Zawada SKLEP „ODiDO”

Pomaganie ma ogromny sens, a przede wszystkim daje dużo radości i przyjemności. Wiemy ze to dzięki spotkanym na naszej drodze dobrym ludziom tak wiele udaje się zdziałać dla naszych podopiecznych. Jesteśmy wdzięczni za Państwa życzliwe działanie.
Z wyrazami szacunku: Przewodniczący i pracownicy
Milowieckiego Stowarzyszenia

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom prywatnym i firmom
za pomoc finansową i wsparcie rzeczowe. Cieszymy się, że są wśród nas ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Dzięki Państwa pomocy życie naszych wychowanków jest przyjemniejsze i prostsze, a na ich twarzach częściej gości uśmiech. Dziękujemy za okazane wsparcie:
Zarząd na czele z Przewodniczącym, personel
i oczywiście wychowankowie- Nasze Promyczki

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom prywatnym i firmom
za pomoc finansową i wsparcie rzeczowe. Cieszymy się, że są wśród nas ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Dzięki Państwa pomocy życie naszych wychowanków jest przyjemniejsze i prostsze, a na ich twarzach częściej gości uśmiech. Dziękujemy za okazane wsparcie:
Zarząd na czele z Przewodniczącym, personel
i oczywiście wychowankowie- Nasze Promyczki

Na pierwszym miejscu z serca DZIĘKUJEMY wszystkim dobroczyńcom i darczyńcom dzięki, którym powstał ten Ośrodek oraz dzięki którym tak wspaniale funkcjonuje.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego dobra a tym samym do dobra dzieci w nim przebywających. Nikogo nie chcielibyśmy
pominąć lecz ludzka pamięć jest zawodna, pragniemy więc aby każdy związany z naszym Ośrodkiem poczuł się doceniony a jego dobra wola nagrodzona.
W myśl słów:
„Czynić dobrze nie ustawajmy albowiem dobroć nasza we właściwym czasie będzie nagrodzona” / Ga 6,9-10/
Z całego serca dziękują:
Zarząd z Przewodniczącym na czele, personel, oraz wychowankowie z rodzicami

Zarząd z Przewodniczącym na czele, personel, oraz wychowankowie z rodzicami
pragną gorąco podziękować Proboszczom: ks. prałatowi Józefowi Nędza, ks. proboszczowi Piotrowi Koszyk Parafii pw.WNP w Milówce przede wszystkim za bezpłatne udostępnienie budynku parafialnego
oraz miejsca pod plac zabaw za pomoc materialną oraz wsparcie duchowe

Dziękujemy serdecznie księżom katechetom byłym i obecnym za prowadzenie nie odpłatnej katechezy i ofiarnej posługi duszpasterskiej w naszym Ośrodku.
Dziękują serdecznie wychowankowie, zarząd i personel

Dziękujemy Bankowi SKOK Stefczyka za ufundowanie i przekazanie wyposażenia placu zabaw dla naszej placówki. W placówce sprzęt ten jest wykorzystywany do zabaw i rehabilitacji na świeżym
powietrzu dla dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.
- w imieniu dzieci wyrazy wdzięczności składają
Pracownicy i Zarząd Milowieckiego Stowarzyszenia

Składamy serdeczne podziękowania dla Zarządu Firmy Delphi Oddział w Jeleśni
 za finansowe wsparcie dla naszego Milowieckiego Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ PROMYK'”

Pamiętamy o geście dobroci w postaci wsparcia finansowego od Kierownictwa Nadleśnictwa w Ujsołach.
Gorąco dziękują: Przewodniczący, pracownicy w imieniu podopiecznych Stowarzyszenia „Promyk”

Przewodniczący, pracownicy Milowieckiego Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ PROMYK'” w imieniu dzieci serdecznie dziękują Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych w
Ciścu za przekazywane co roku środki higieniczne, które za względu na specyfikę placówki są bardzo potrzebne.
Dziękujemy!

Gorące wyrazy wdzięczności dla anonimowego darczyńcy który przykładem Św. Mikołaja obdarowuje co roku naszych wychowanków pięknymi paczkami z okazji Mikołajek
Dziękują serdecznie wychowankowie, zarząd i personel

Składamy serdeczne podziękowania dla Zarządu Firmy Żywiec Zdrój za napoje podarowane dla naszych podopiecznych
-Zarząd, personel, wychowankowie

Pięknie dziękujemy Pani Grażynie Biegun z Cięciny za obdarowanie naszych wychowanków ręcznie wykonanymi przez siebie przytulankami i poduszeczkami. .
w imieniu wychowanków dziękują dyrekcja i personel

Podziękowanie dla pani Agaty Kocoń
firma SOLBI Dziękujemy serdecznie za przekazanie pięknych, ciepłych czapek,
które sprawiły radość naszym dzieciom.
Wyrażamy głęboką wdzięczność za ten gest dobroci
Przewodniczący, pracownicy Milowieckiego Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ PROMYK'”

Serdecznie dziękujemy piłkarzom z Wieprza za zorganizowanie meczu charytatywnego na którym zebrano zabawki dla naszych „Promyków”
- w imieniu dzieci wyrazy wdzięczności składają Pracownicy i
Zarząd Milowieckiego Stowarzyszenia