Milowieckie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Dzieci  i  Młodzieży  Niepełnosprawnej  "Promyk"  w  Milówce

WITAMY !
Nasz Ośrodek znajduje się w centrum Milówki w budynku parafialnym, jego część została przekazana przez tutejszego proboszcza ks. Józefa Nędze, a Stowarzyszenie zajęło się przystosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ośrodek prowadzi nabór dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniem, znacznym ze sprzężeniem i głębokim na etap edukacyjny:

  • ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE
  • REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO NA ETAPIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  • REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO NA ETAPIE GIMNAZJUM
  • ZAJĘCIA REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW
  • Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU GŁĘBOKIM
Dowóz i odwóz dzieci z Ośrodka zapewniają Urzędy Gmin.
Ośrodek dysponuje:
  • dużą salą gimnastyczną wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny,
  • salą relaksacyjną,
  • salami do zajęć terapeutycznych,
  • gabinetem logopedycznym,

Naszym podopiecznym zapewniamy fachową opiekę wyspecjalizowanej kadry dostosowującej program zajęć do indywidualnych potrzeb dzieci. Kadrę stanowią: oligofrenopedagodzy, rehabilitanci, logopeda, pielęgniarka i katecheta. Od naszych pracowników wymagamy stałego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności dla zapewnienia opieki na najwyższym poziomie.
W pracy pedagogicznej stosujemy wiele różnych metod pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka m.in :metoda ośrodków pracy, programy aktywności M.CH. Knillów, metoda W. Sherborn, trening relaksacyjny, muzykoterapię, arteterapię, zajęcia komputerowe. Na terenie Ośrodka prowadzone są również zajęcia z dogoterapii. Placówka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i wiele specjalistycznych pomocy dydaktycznych ułatwiających naukę. Oferujemy również naszym wychowankom plac zabaw pozbawiony barier architektonicznych.
Oprócz codziennej pracy rewalidacyjnej dzieci uczestniczą w różnych imprezach okolicznościowych w środowisku lokalnym i poza lokalnym [konkursy, warsztaty, paraolimpiada, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne].
Od lat współpracujemy z Gimnazjum w Milówce organizując spotkania integracyjne.

#
copyright ©2014 ..:: PROMYK ::..